top of page
 • Zdjęcie autorajoanna9344

Nadchodzą zmiany w Kodeksie Pracy — na co warto zwrócić uwagę?

Zaktualizowano: 12 kwi 2023

Kolejne planowane zmiany w Kodeksie Pracy mają zacząć obowiązywać już na przełomie 2022 i 2023 roku. Czy do tego dojdzie? Dzisiaj nie wiemy, ale mamy pewność, że już dziś pracodawcy powinni szykować się na nowe wyzwania.

Mężczyzna na tle miasta. Na jego dłoni widnieją grafiki dokumentów komputera danych personalnych.

Dyrektywa work-life balance:

Pierwsza zmiana dotyczy ujednolicenia polskich przepisów do unijnej dyrektywy work-life balance, która została przesunięta na 2023. Co się zmieni? Poniżej, podajemy najważniejsze zmiany:

 • Urlopy rodzicielskie — wydłużenie urlopu o 9 tygodni dla drugiego rodzica — mają za zadanie zwiększyć udział ojców w wychowaniu dzieci.

 • Jednocześnie skrócenie okresu wykorzystania urlopu ojcowskiego do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia — jego celem jest zacieśnienie więzi z ojcem.

 • Zmiany wysokości zasiłków macierzyńskich.

 • Dodanie nowych zwolnień na opiekę - 5 dni w roku kalendarzowym — jego celem jest zapewnienie opieki lub wsparcia osobie będącej członkiem rodziny, lub zamieszkującej w tym samym gospodarstwie domowym (opieka lub wsparcie wynikające z poważnych powodów medycznych) - urlop ten to dodatkowy urlop. Nie łączy się z 2 dniami opieki nad dzieckiem.

 • Elastyczna praca dla rodzica dziecka do 8 roku życia — przerywany czas pracy, praca zdalna, system weekendowy pracy, obniżenie wymiaru pracy, indywidualny rozkład czasu pracy — wniosek o taką pracę powinien być złożony 14 dni przed planowanym rozpoczęciem korzystania z niej.


Dyrektywa promowania bezpiecznego i przewidywalnego zatrudniania:

Zmiany związane z tą dyrektywą, to:

 • Umowy na czas określony — podawanie przyczyny wypowiedzenia.

 • Umowy na okres próbny — skrócenie okresu próbnego:

  • 1 miesiąc – jeżeli umowa o pracę na czas określony krótszy niż 6 miesięcy;

  • 2 miesiące – dla umowy o pracę na czas określony wynoszący co najmniej 6 miesięcy i krótszy niż 12 miesięcy.

 • Poszerzenie informacji o warunkach zatrudnienia po zmianach informacje trzeba będzie przekazać pracownikowi w ciągu 7 dni od dnia dopuszczenia go do pracy. A rozszerzenie będzie dotyczyć:

  • innych elementów wynagrodzenia,

  • świadczeniach rzeczowych,

  • zasadach pracy w godzinach nadliczbowych,

  • warunkach przychodzenia na zmianę,

  • zasad wybierania urlopu,

  • procedury rozwiązywania umowy,

  • prawa do szkoleń,

  • procedury awansu,

  • warunków zatrudniania w pełnym/niepełnym czasie pracy.

dokumenty na burku

Inne zmiany:

Do końca 2022 r. zakłada się wprowadzenie zmian dotyczących:

 • Kontrola trzeźwości w pracy — możliwa w 2 wariantach:

  • Wykonanie prewencyjnych kontroli trzeźwości lub kontroli na obecność środków działających podobnie do alkoholu.

  • Kontroli na podstawie uzasadnionego podejrzenia pracodawcy. - Dotyczy to wszystkich pracowników, nawet tych, którzy nie zostali objęci kontrolą prewencyjną. Niezależnie czy pracownik nie spełnia ustawowych przesłanek, które mogą doprowadzić do kontroli, jak i wtedy, gdy pracodawca w ogóle ich nie wprowadził.

 • Poszerzonej definicji „pracownika” - wszystkie osoby zatrudnione na umowach cywilnoprawnych, czyli innych umowach niż umowa o pracę.

 • Bez konkretnej daty wejścia w życie pozostaje także zmiana dotycząca pracy zdalnej.

 • Następny projekt zakłada, iż decyzją administracyjną PIP może przekształcić umowy zlecenia w umowę o pracę, co skutkuje dla pracodawcy kosztem wypłacenia zaległych urlopów, nadgodzin, uwzględnienia w wypłatach ZFFŚ.

Zatrudnianie obcokrajowców:

Zatrudnianie obcokrajowców jeszcze nigdy nie było takie proste. Pełna digitalizacja w załatwianiu spraw, do tego maksymalnie uproszczone procedury. Uzyskanie zezwolenia na pracę i odbiór oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi będzie odbywać się za pośrednictwem specjalnego systemu informatycznego. Zostanie stworzona baza wynagrodzeń, której zadaniem będzie ocenienie, określenie czy wynagrodzenie oferowane cudzoziemcowi jest porównywalne do wynagrodzeń na lokalnym rynku pracy.


Mężczyzna pisze na laptopie

Zmiany w ZUS:

Od 1 stycznia 2023 będą obowiązywać zmiany:

 • Każdy przedsiębiorca będzie musiał założyć profil na PUE ZUS oraz przekazać ZUS swój adres elektroniczny.

 • Dodatkowo możliwość złożenia przez zleceniobiorców PIT-2 na równi z pracownikami etatowymi.

Minimalne zatrudnienie:

Ulegnie podniesieniu dwukrotnie w ciągu roku 2023:

 • na 3490 zł brutto od 01.01.2023, minimalna stawka godzinowa 22,80 zł/h brutto

 • na 3600 zł brutto od 01.07.2023, minimalna stawka godzinowa 23,50 zł/h brutto

Składki na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorców:


2-letni ulgowy ZUS:

Dwukrotne zmiany w wysokości minimalnego wynagrodzenia w 2023 spowodują, że najniższa podstawa składka na ubezpieczenia społeczne dla przedsiębiorcy uprawnionego do powyższej preferencji będzie wynosić od:

 • 1.01 do 30.06 - 1.047 zł (tj. 30% z 3.490 zł),

 • 1.07 do 3112 - 1.080 zł (tj. 30% z 3.600 zł).

Wylicza się go na podstawie art. 18a ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, zwanej ustawą systemową. W okresie pierwszych 24 miesięcy prowadzenia działalności stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia.


Mały ZUS zależny od dochodów

Przedsiębiorca, opłacający mały ZUS zależny od dochodów będzie musiał wyliczać składki na ubezpieczenia społeczne zgodnie z art. 18c ust. 1 ustawy systemowej — czyli skłdka nie może m.in. być niższa (w każdym miesiącu) od 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia.

Czyli w przyszłym roku nie będzie mogła być niższa niż:

 • w I półroczu (tj. od 1.01 do 30.06) - od kwoty 1.047 zł,

 • w II półroczu (tj. od 1.07 do 3.12) - od kwoty 1.080 zł.

ZUS pracowników

Zgodnie z ustawą art. 6 ust. 1 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207). Wynagrodzenie pracownika zatrudnionego na cały etat nie może być niższe niż wynagrodzenie minimalne. Pracodawca (płatnik składek) powinien opłacać składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i składki na FP i FS oraz FGŚP — oczywiście, jeżeli będzie zobowiązany do opłacania składek na te fundusze — co najmniej od kwoty:

 • 3.490 zł — I półrocze 2023 r.,

 • 3.600 zł — II półrocze 2023 r.

Trzeba też pamiętać, że gdy pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy np. półetatu, ćwierć etatu itp. wtedy wysokość minimalnego wynagrodzenia ustalana jest proporcjonalnie do przypadającej liczby godzin pracy do przepracowania przez pracownika w danym miesiącu.


Ustalenie 35-godzinnego tygodnia pracy

Oraz wisienka na torcie — najświeższy projekt ustawy, który trafił do sejmu. Posłowie wnieśli o wprowadzenie 35-godzinnego tygodnia pracy. Dla osób z I i II grupą inwalidzką zmiana na 30-godzinny tydzień pracy — bez zmiany w wynagrodzenia z tego tytułu. Celem tego projektu ma być wprowadzenie większej równowagi między życiem prywatnym a zawodowym. Wyniki badania ManpowerGroup wykazują, że aż 73% pracowników chciałoby pracować 4 dni w tygodniu z zachowaniem wynagrodzenia za 5 dni.

Nadchodzące zmiany w Kodeksie Pracy to kolejne wyzwania dla biznesu. Dla #APPIXY, to chleb powszedni, dlatego dzielimy się wiedzą oraz działamy profesjonalnie w sektorze kadr i płac. Skontaktuj się z nami. Sprawdź, jak może wyglądać owocna współpraca.

Commentaires


bottom of page