top of page

LEGALIZACJA PRACOWNIKÓW

W Agencji Pracy PIXY doskonale rozumiemy, jak skomplikowany może być proces legalizacji pracowników cudzoziemskich w Polsce. Oferujemy kompleksowe usługi zarówno dla pracowników, jak i pracodawców, zapewniając sprawny i zgodny z prawem proces. Rozpoczynając od uzyskiwania zezwoleń na pracę po organizację zakwaterowania i świadcząc niezbędne wsparcie, zajmujemy się wszystkimi krokami niezbędnymi do legalizacji zatrudnienia cudzoziemców.

 

Nasze zaangażowanie w praktyki zgodne z prawem i etyką wyróżnia nas na tle innych agencji, dając pewność zgodności i efektywności procesu. Zaufaj PIXY w procesie legalizacji pracy cudzoziemskich pracowników, co sprawi, że proces rekrutacji będzie bezproblemowy dla wszystkich zaangażowanych stron.

Różni pracownicy - Różne profesje

USŁUGA ZATRUDNIANIA OBCOKRAJOWCÓW

W Agencji Pracy PIXY, jesteśmy ekspertami w procesach związanych z legalizacją pracowników cudzoziemskich w Polsce. Nasze usługi obejmują:

  • Legalizację pobytu (czasowy, stały, rezydent długoterminowy UE)

  • Zezwolenia na pracę

  • Rejestrację oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy w Urzędzie Pracy

  • Wpisanie do ewidencji zaproszeń

  • Rejestrację pobytu obywateli UE

  • Zakładanie działalności gospodarczej w formie spółek

  • Kompleksową pomoc prawną z zakresu Ustawy o Cudzoziemcach

  • Składanie odwołań od wydanych decyzji

Dzięki naszemu wsparciu, zapewniamy, że proces legalizacji przebiegnie sprawnie i zgodnie z obowiązującym prawem, eliminując zbędne komplikacje i nieporozumienia.

bottom of page