top of page
Polityka prywatności- mapa ziemi z siecą połączeń.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

REGULACJE PRAWNE DOTYCZĄCE DZIAŁALNOŚCI AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ W POLSCE :

 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

 • Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. m.in. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

 • Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. m.in. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

 • Ustawa z dnia 07 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz niektórych innych ustaw

 • Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych

 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie agencji zatrudnienia

 • Ustawa z dnia 7 kwietnia 2006 o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji

 • Konwencja 181 Ogólnej Międzynarodowej Organizacji Pracy

 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie pracy tymczasowej

 • Ustawa o bezwzględnie koniecznych warunkach pracy przy realizacji usług transgranicznych (delegowanych transgranicznie i zatrudnianych w kraju pracowników; Ustawa o delegowaniu pracowników – AEntG)

POLITYKA PRYWATNOŚCI — INFORMACJE OGÓLNE

Ochrona prywatności i danych osobowych jest bardzo ważna dla Agencji Pracy PiXY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Dokładamy wszelkich starań, aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się prawidłowo, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz poszanowaniem praw osób, które udostępniły nam swoje dane.

Zanim rozpoczniesz korzystać z naszych serwisów, czy też ze świadczonych przez nas usług, zapoznaj się z niniejszą polityką. Możesz nam zaufać, jesteśmy Twoim partnerem!

 

Kilka przydatnych pojęć: 

 • Dane osobowe – to dane, za pomocą których możliwe jest zidentyfikowanie określonej osoby. 

 • Administrator danych osobowych – podmiot, który decyduje o środkach i celach przetwarzania udostępnionych mu danych osobowych. 

 • Przetwarzanie danych osobowych – to wszystkie operacje na danych osobowych, w tym ich zbieranie, utrwalanie, udostępnianie, czy usuwanie. 

 • Administrator Danych Osobowych – osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo danych osobowych przetwarzanych przez Agencję Pracy PIXY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

 • Powierzenie danych osobowych – przekazanie danych osobowych podmiotowi, który administruje nimi w imieniu administratora.

 

Kontrahent – podmiot, z którym którykolwiek ze Współadministratorów zawarł umowę, której przedmiotem jest świadczenie przez Współadministratora usług rekrutacyjnych, outsourcingu, pośrednictwa pracy, kierowanie do pracy pracowników u zagranicznego pracodawcy lub pracy tymczasowej.

POLITYKA PRYWATNOŚCI — PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Gdy udostępnisz nam swoje dane osobowe Agencja Pracy PIXY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością staje się ich administratorem. Przetwarzamy dane osobowe tylko w takim zakresie, w jakim zostały nam udostępnione i jedynie dla realizacji celu udostępnienia. Jeżeli więc np. wyraziłeś chęć wzięcia udziału w prowadzonej przez nas rekrutacji, Twoje dane będą wykorzystywane tylko do tego celu. Jeżeli natomiast nawiążesz z nami współpracę, Twoje dane będą wykorzystywane w celu wykonania zawartej z nami umowy. Cele przetwarzania znajdziesz w odpowiednich obowiązkach informacyjnych. 

 

Często dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody (np. w przypadku rekrutacji). Inne podstawy przetwarzania danych to m. in. umowa, konieczność ochrony interesów danej osoby, konieczność wykonania określonych obowiązków prawnych spoczywających na administratorze danych osobowych. Zatem zgoda nie zawsze jest konieczna. 

 

Podanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne. Musisz mieć jednak świadomość, że nie podając swoich danych, nie będziesz mógł np. wziąć udziału w prowadzonej przez nas rekrutacji (nie mając informacji o Tobie, nie jesteśmy w stanie dopasować dla Ciebie odpowiedniej oferty). 

 

Może okazać się, że konieczne będzie przekazanie Twoich danych innym podmiotom (np. Kontrahentom).  Z naszymi Kontrahentami zawieramy w szczególności następujące kontrakty:

 • umowy o świadczenie usług rekrutacyjnych (czyli szukamy pracowników/współpracowników dla naszych Kontrahentów),

 • umowy o świadczenie pracy tymczasowej (tzn. kierujemy pracowników/zleceniobiorców do pracy u pracodawców użytkowników),

 • umowy outosrcingowe (tzn. z wykorzystaniem personelu własnego świadczymy usługi na rzecz Kontrahentów),

 • umowy o kierowanie pracowników do zagranicznych pracodawców (tzn. znajdujemy zagranicznego pracodawcę, który zatrudnia zrekrutowanych/zaproponowanych przez nas pracowników/współpracowników za granicą).

 

Z uwagi na charakter naszej działalności Twoje dane osobowe mogą być na zasadzie powierzenia lub udostępnienia przekazywane innym podmiotom w tym przede wszystkim naszym Kontrahentom. Jeżeli jest to możliwe w najszerszym możliwym zakresie Twoje dane na etapie rekrutacji są zanonimizowane. Pracownicy Agencji Pracy PIXY sp. z o. o. zostali w odpowiedni sposób upoważnieni do przetwarzania danych osobowych i zachowują w tym zakresie poufność. 

 

Przetwarzając dane osobowe, dokładamy starań, aby były one prawidłowo zabezpieczone i by nieuprawnione osoby nie miały do nich dostępu. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej bez odrębnej zgody. 

 

Pamiętaj jednak, że Ty także powinieneś chronić swoje dane osobowe. Nie udostępniaj ich innym osobom, jeżeli nie jest to konieczne.

POLITYKA PRYWATNOŚCI — JAKIE PRAWA CI PRZYSŁUGUJĄ?

Pamiętaj, że zgodnie z RODO Ty decydujesz o tym, w jakim zakresie i celu przetwarzane są Twoje dane osobowe. Agencja Pracy PIXY spółka z o.o. bierze pod uwagę Twoje decyzje w zakresie danych osobowych. 

Zatem w każdej chwili możesz się z nami skontaktować w tym celu. Możesz się dowiedzieć o sposobie ich przechowywania. Jeżeli Twoje dane przetwarzane są na podstawie zgody, możesz ją w każdej chwili cofnąć. Pamiętaj jednak, że po jej wycofaniu nie będzie możliwe korzystanie przez Ciebie z usług przez nas oferowanych. Podobnie rzecz ma się w przypadku skierowanego do nas wniosku o usunięcie Twoich danych osobowych. Pamiętaj, że nie zawsze będziemy mogli od razu usunąć Twoje dane osobowe (np. po zakończeniu współpracy z Tobą, musimy je przechowywać przez okres wynikający z przepisów prawa).

 

W każdej chwili możesz aktualizować oraz zmieniać swoje dane osobowe. W określonych przypadkach (np. gdy Twoje dane przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego usług świadczonych przez administratora) przysługuje Ci prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. 

Jeżeli uznasz, że Twoje prawa w zakresie danych osobowych zostały naruszone (np. dane znalazły się w rękach nieuprawnionej osoby), zawiadom nas o tym. Dzięki temu będziemy mogli skutecznie chronić Twoje prawa. Jesteś również uprawniony do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych (obecnie Generalny Inspektor Danych Osobowych)

 POLITYKA PLIKÓW COOKIE

Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

DO CZEGO UŻYWAMY PLIKÓW „COOKIES”?

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb; 

 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

JAKICH PLIKÓW „COOKIES” UŻYWAMY?

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. 

Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów operatora Serwisu, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności

CZY PLIKI „COOKIES” ZAWIERAJĄ DANE OSOBOWE?

Pliki „cookies” stosowane w Serwisie nie przechowują żadnych danych osobowych.

ZARZĄDZANIE PLIKAMI „COOKIES”

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 

Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

ROLA POLITYKI PRYWATNOŚCI I JEJ ZMIANY

Niniejsza polityka ma charakter informacyjny i nie zastępuje przepisów prawa. W razie konieczności zmiany polityki, jej zmodyfikowana wersja będzie dostępna na naszej stronie internetowej.

 

Chętnie odpowiemy na wszelkie Twoje pytania. Niezbędne dane kontaktowe znajdziesz poniżej: 

Administrator Danych Osobowych:

e-mail: daneosobowe@pixy.biz

Agencja Pracy PIXY sp. z o.o.
al. Kasztanowa 20,
53-125 Wrocław
NIP: 899 287 47 74
NR KRAZ: 23574 

bottom of page