top of page
  • Zdjęcie autorajoanna9344

Zatrudnianie obywateli Ukrainy — nowe procedury.

Konflikt zbrojny w Ukrainie skłonił polski rząd do uproszczenia procedur związanych z zatrudnianiem obywateli przybywających zza wschodniej granicy. Jesteś Pracodawcą? Pracujesz w dziale kadr? Zapoznaj się z nowymi procedurami dzięki ich znajomości łatwiej i w zgodzie z prawem przyjmiesz do pracy osoby z Ukrainy. Na co trzeba zwrócić szczególną uwagę? Jakie warunki należy spełnić?
Jakie zobowiązania przypisane są obywatelowi Ukrainy?

Emigrant (lub jego małżonek), który schronił się w Polsce przed wojną w Ukrainie i postanawia tu zostać, ma prawo do legalnego pobytu, a także zatrudnienia na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. dotyczącej wsparcia dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Obowiązkiem uchodźcy jest wówczas przedstawienie stempla polskiej Straży Granicznej oraz pozyskanie numeru PESEL, na jego postawie pobyt zostanie zalegalizowany.

Do czego zobowiązany jest pracodawca?


Jeżeli myślisz o zatrudnieniu uchodźców z Ukrainy, pamiętaj o kilku ważnych kwestiach. Najważniejsze: zwróć uwagę na legalność pobytu osoby, którą chcesz zatrudnić. Następnie poinformuj najbliższy powiatowy urząd pracy w ciągu 14 dni. Uzupełni zgłoszenie: imię i nazwisko cudzoziemca, zakres obowiązków (w tym m.in. rodzaj umowy, stanowisko, miejsce, stawkę wynagrodzenia) oraz informacje na temat firmy lub innego podmiotu gospodarczego, który powierza pracę obywatelowi Ukrainy.

Zasady dotyczące samego przyjmowania do pracy, również są proste. Uchodźcy mogą zostać zatrudnieni na podstawie umowy o pracę lub umowy-zlecenia. Podstawa to spisanie jej w formie dokumentu oraz przedłożenie jej w języku zrozumiałym dla obcokrajowca (w naszym przypadku w języku ukraińskim). Oczywiście wynagrodzenie nie może być niższe niż obowiązująca stawka minimalna, a zgłoszenie ubezpieczeń powinno nastąpić w ciągu 7 dni od zatrudnienia.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronach rządowych oraz portalach Powiatowych Urzędów Pracy. Szczegóły poznasz również, kontaktując się bezpośrednio z naszą agencją pracy tymczasowej PIXY.

ความคิดเห็น


bottom of page