top of page
 • Zdjęcie autorajoanna9344

Rotacja pracowników — kiedy jest największa?

Nie ma na świecie firmy, z której nikt nigdy by nie odszedł. Może istnieć wiele powodów, dla których pracownicy odchodzą z pracy. Jako pracodawca nie będziesz mieć na niektóre z nich żadnego wpływu. Ale co wtedy, gdy rotacja pracowników staje się nagminna? W takiej sytuacji trzeba zacząć działać. Co? Jak? I kiedy? Na te pytania odpowiadamy poniżej.


Kaledarz i pionki przedstawiające ludzi przesuwające się w kole.

Co prowadzi do dużej rotacji pracowników?

Czynniki, które wskazują na najczęstszą rotację pracowników to niejednokrotnie:

 • wynagrodzenie — niedopasowane do aktualnej sytuacji rynkowej,

 • brak lub ograniczona możliwość rozwoju w przedsiębiorstwie,

 • przeciążenie obowiązkami pracowników — jedna osoba wykonuje pracę na paru stanowiskach,

 • atmosfera w zespole — nie jest najlepsza,

 • bezpośredni przełożony — popada konflikt z podwładnymi.

Przyczyn może być więcej i często uzależnione są również od samych pracowników.


Jak radzić sobie z dużą rotacją pracowników?


Jeżeli z zakładu pracy odchodzą najlepsi pracownicy, może to szkodzić nie tylko firmie, ale i jej wizerunkowi. Dlatego dobrze określić przyczyny rotacji. Gdy się to uda, kolejny krok to szukanie rozwiązań, które będziesz w stanie wdrożyć w przedsiębiorstwie, co pomoże w zatrzymaniu cennych dla firmy osób. Zwłaszcza że ciągle szkolenie nowych pracowników może absorbować więcej czasu i środków niż utrzymanie wykwalifikowanych pracowników. Dlatego tak ważne jest:

 • dostosowanie wynagrodzenia na poszczególnych stanowiskach do stawek rynkowych — ani benefity, ani możliwości rozwoju czy wspaniały szef nie pomogą na długo, jeśli personel będzie źle wynagradzany za swoją pracę.

 • dotrudnienie większej liczby osób — nieprzepracowani pracownicy są bardziej efektywni w pracy, mają więcej pomysłów i co najważniejsze w takich przypadkach rzadziej dochodzi do wypalenia zawodowego.

 • wprowadzenie systemu premiowego — dobrze przemyślany system premiowy zachęci pracowników do większego wysilania się w pracy. Jeżeli uzyskanie premii będzie „graniczyło z cudem” pracownicy mogą zostać zniechęceni i nie będą się starać o nią, bo będą wiedzieli, że jest ona poza ich zasięgiem.

Poza tym warto rozważyć:

 • wdrożenie nowych technologii bądź innych rozwiązań, które poprawią warunki pracy,

 • poprawa przepływu informacji w przedsiębiorstwie,

 • budowanie zaangażowania i lojalności do przedsiębiorstwa

 • szkolenia zwiększające umiejętności interpersonalne oraz inne kompetencje miękkie — kierowników, managerów, liderów,

 • dodatkowe szkolenia dla pracowników,

 • określenie jasnych ścieżek awansu,

 • zwiększenie zaangażowania — np. większa swoboda działania.

No dobrze. Wiesz już, dlaczego pracownicy odchodzą oraz jakie można wdrożyć rozwiązania, żeby przynajmniej pewną cześć osób zatrzymać w Twoim przedsiębiorstwie. Ale skąd możesz wiedzieć, że współczynnik rotacji pracowniczej jest już na dobrym poziomie. Aby to sprawdzić, wystarczy porównanie wskaźnika rotacji Twojej firmy ze średnim wskaźnikiem dla Twojej branży.

UWAGA! Trzeba pamiętać, że wskaźniki mogą się różnić w zależności od branży.

Co więcej, jeśli będziesz zbierać dane z różnych okresów, grup/działów oraz poziomów zarządzania — łatwiej będzie Ci ustalić rzeczywisty poziom rotacji pracowników. Możesz wtedy zauważyć na przykład, z którego działu odchodzi najwięcej osób i jeżeli będzie to możliwe przeciwdziałać za dużej rotacji.


szczęśliwi pracownicy w geście szczęścia z ręką do góry.

Kiedy już wiesz co i jak pamiętaj:

 • Mierz rotację regularnie — dzięki temu będziesz mieć pewność, na jakim poziomie rotacji pracowniczej jest twoja firma. Analizuj i wyciągaj wnioski.

 • Badaj satysfakcję pracowników — najlepiej w takich samych grupach, w jakich mierzysz rotację.

Gdy poddajesz analizie wyniki związane z rotacją pracowników, np.: jej powody i efektywność Twoich działań, zwróć uwagę na to, że na firmę wpływa wiele czynników. Doskonałym przykładem jest pandemia Covid-19 czy wojna na Ukrainie. Ich wpływ na rynek pracy widać gołym okiem m.in.:

 • otwarcie się firm na pracę zdalną,

 • automatyzacja procesów

 • wzrost pracowników niższego i średniego szczebla.

Jenak przynajmniej w niektórych sektorach polskiej gospodarki spodziewać się spadków rotacji spontanicznej — pracownicy są mniej skłonni ryzykować zmiany pracy (brak pewności stabilnego jutra).


Mimo że pracodawcy kierownicy czy managerowie martwią się rotacją — wskaźnik rotacji równy zero jest niemożliwy do osiągnięcia przynajmniej dla większych firm. Ludzie odejdą na przykład, aby przejść na emeryturę, czy innych zmian losowych np. zmiana miejsca zamieszkania, choroba, opieka nad członkiem rodziny itp. Jeżeli chcesz, mniej przejmować się takimi wskaźnikami w swoim przedsiębiorstwie skorzystaj z naszej z naszych usług. Między czasie mniej oko na swoje stawki na wynagrodzenie, zwróć uwagę, czy mieszczą się one w dobrych zakresach branży i lokalizacji.

Comments


bottom of page